Ventilation i Södertälje

Kvalitativt arbete med bred erfarenhet!

Begär offert

Det trygga valet inom ventilation i Södertälje

Vi hjälper dig med allt inom ventilation, åtgärdar fel, nyinstallerar samt radon utredningar och funktionskontroller (OVK) av alla typer av ventilationskontroller. 

 

Kanske har du dålig luft i ditt hem eller vill energieffektvisera? Har ditt hus fått avslag på en OVK-besiktning, eller vill du att vi utför en sådan? Ring till oss, vi ger dig en gratis konsultation och räknar ut ett bra pris för jobbet! Som privatperson får du ner arbetskostnaden med hjälp av ROT-avdraget.

 

Ventilationsrör

Ventilation

En god ventilation ger både människan och byggnaden förutsättning att fungera och hålla i längden. 
Oavsett problem eller projekt hjälper vi er till en god ventilation.

Luftvärmepump

Funktionskontroll (OVK)

Vi utför ovk på alla typer av ventilationssystem.

Pumpmätare

Injustering 

Spara energi med rätt injustering. Vi hjälper dig att få ett hälsosamt inomhusklimat. 

Fastighetens hjärta är ventilationen.

Det vet alla som jobbar i eller med större fastigheter. Exempel på ett kontor. Det måste ha en väl fungerande luftkonditionering och andra ventilationssystem för att vara komfortabelt att vistas i vid alla tider på året och se till att det finns tillräckligt med friskluft. För att ventilationen ska fungera behöver man alltså regelbunden service och även kontroller för att försäkra sig om att de system man har räcker till och fungerar som de ska.

 

Vi gör allt från nyinstallation till justering

Fler anställda eller om ni utökar er tekniska utrustning, till exempel datorer som alstrar mycket värme, kan man behöva justera eller uppgradera sitt ventilationssystem.

 

OVK-besiktningar

Olika verksamheter har olika krav på ventilation. För att se till att kraven på tillräckligt god ventilation är uppfyllda ska OVK – Obligatorisk VentilationsKontroll genomföras i kollektiva bostadsfastigheter, skolor, företagslokaler med flera vart 3:e eller vart 6:e år. 

Denna typ av besiktning och utfärdande av protokoll hör också till den typ av tjänster inom ventilation som vi på OVK Firman  kan utföra i Stockholm med omnejd. Det är byggnadens ägare som är ansvarig för att besiktningen utförs och att eventuella brister åtgärdas inom sex månader efter att respektive kontroll har gjorts.

 

Besiktningen vad innebär den?

Vid en OVK-besiktning kontrolleras att ventilationssystemet fungerar som det ska och om att de uppfyller de specifikationer som gällde när systemet togs i bruk eller när det senast byggdes ut. Att genomföra OVK-besiktning kan också hjälpa fastighetsägare till en bättre energihushållning, då en del av kontrollen går ut på att undersöka möjliga åtgärder som kan vidtas för att optimera energiförbrukningen, utan att för den skull försämra inomhusklimatet.

En viktig del inom ventilation är alltså inte bara installation och service utan även att se till hur användningen kan optimeras baserat på när och hur ofta en byggnad används. En kontorslokal som står med fläktarna på med maximal effekt även nattetid är knappast energieffektiv. Vi på OVK Firman i Stockholm  hjälper er att ställa in era ventilationssystem korrekt.

 

Kontakta oss så hittar vi rätt lösning för dig

Vi är ett lite företag inom ventilation i Södertälje. Vi ser alltid till kundens behov och tar fram kundspecifika lösningar som inte behöver kosta mer än nödvändigt. Inga kunder eller uppdrag är för små eller för stora. 

Kontakta oss / Begär offert

Skicka iväg ett meddelande till oss så återkommer vi så snart vi bara kan!